1.6.2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja automaatiolle. Uutena periaatteena lakiin on tuotu tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus.

Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Uusissa liikennemerkeissä siirtymäaika

Traficom- uudet liikennemerkit
Kuva: Traficom.fi / Tieliikennelaki2020

Uusien liikennemerkkien käyttöön ottoon on varattu pitkähkö siirtymäaika, peräti 10 vuotta. Tämä tarkoittaa, että liikenteessä tulee näkymään monta vuotta sekä uusia että vanhoja liikennemerkkejä sekaisin, mikä osaltaan hidastaa uusien omaksumista. Uusia liikennemerkkejä ovat mm. ajokaistojen yhdistyminen, vähimmäisnopeus sekä pyöräkatu.

Uudistuksen myötä myös tiemerkintöihin tulee muutoksia. Vastakkaisia kaistoja erottava keltainen sulkuviiva muuttuu eurooppalaisittain valkoiseksi. Tämän on määrä tapahtua jo 3 vuoden sisällä, jotta keltaisia ja valkoisia sulkuviivoja ei olisi kovin pitkään yhtä aikaa aiheuttamassa väärinkäsityksiä ja kolarivaaroja.

Ylinopeudet lisäävät onnettomuuksia

Liikenneturva pelkää liikenneonnettomuuksien määrän kääntyvän kasvuun uuden lain myötä. Liikenneturva perustelee kantaansa ajokieltoehtojen löysäämisellä, mikä johtaa ajonopeuksien nousuun ja heikentää nopeusrajoitusten noudattamista, mikä taas lisää onnettomuusriskiä. Tammi-maaliskuussa 2020 tapahtui kaikkiaan 764 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 54 ja loukkaantui 953 ihmistä. Kuolleita oli 14 enemmän kuin vuosi sitten, mikä on kieltämättä huono kehityssuunta.

Suomalaisilla on kyselyjen mukaan taipumus ajaa hieman yli sallitun nopeusrajoituksen ”muun liikenteen mukana”. Nopeusrajoitusmerkit tunnistava ja asetuksensa mukaisesti liiallisesta ylinopeudesta varoittava kamerajärjestelmä on hyvä ratkaisu tähän ongelmaan. Muutamalla ”poliisin palveluhinnaston” mukaisella ylinopeusvirhemaksulla kustantaa jo laadukkaan kamerajärjestelmän, kuten Mobileye 8:n.

Kamerajärjestelmät auttavat vaaratilanteissa

Uusi laki saattaa aiheuttaa jonkin verran myös aivan uusia vaaratilanteita. Esimerkiksi kesäkuusta lähtien on mahdollista pysäköidä kaksisuuntaisella tiellä myös vasemmalle puolelle tietä ajosuunnasta katsottuna. Tällöin matkustaja joutuu astumaan autosta ajoradalle ja kuljettaja joutuu varomaan vastaan tulevaa liikennettä poistuessaan ruudusta. Etenkin auton katvealueella ajavaa polkupyöräilijää kuskin on lähes mahdoton nähdä.

Kuljettajaa avustavat kamerajärjestelmät lisäävät kuljettajan havaintokykyä ja reagointimahdollisuutta onnettomuuden välttämiseksi. Ne varoittavat juuri ajoissa ennen mahdollista törmäystä jalankulkijaan, pyöräilijään tai liian lähelle tulevaan ajoneuvoon, mutta eivät tee mitään äkkinäistä ja yllättävää kuljettajan puolesta. Laajat, ajamista ohjaavat ADAS-järjestelmät alkavat olla jo vakioita uusissa autoissa, mutta edistyksellisiä törmäysvaroittimia voi asentaa jälkikäteen myös olemassa olevaan autokantaan.