Pareton periaatteena tunnettu 80/20 -sääntö; suurin osa (80%) jonkin asian vaikutuksista aiheutuu vain pienen joukon (20%) toimista, pätee myös kuljetusyritysten tuottavuuteen. Tutkimusten ja tilastojen valossa näyttää vahvasti siltä, että suurimpaan osaan törmäysonnettomuuksista osallistuu vain pieni osa kaupallisten kuljetusyritysten kuljettajista. Nämä riskikuljettajat olisi hyvä tunnistaa jo ennalta. Yksikin henkilövahinko on liikaa ja kalustovauriot täysin turhia. Edistynyt teknologia parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää kuljetusyritysten kustannuksia.

telematiikka

Uusi jälkiasenteinen kamerateknologia, joka perustuu syväoppivaan konenäköön ja verkon yli kerättävään dataan sekä datasta muodostettaviin visuaalisiin raportteihin, auttaa vähentämään törmäysonnettomuuksia. Mobileye 8 Connect -järjestelmän avulla kuljetusyrityksen vastaava voi seurata reaaliaikaisesti kuljetuskalustonsa etenemistä, ajokäyttäytymistä ja mahdollisia vaara- ja vahinkotilanteita. Koska autoon asennetut kamerat kuvaavat vain auton ulkopuolista tilaa, kuljettajan yksityisyys kuitenkin säilyy.

Tietoja analysoimalla voidaan jälkikäteen käydä lävitse mahdolliset ”läheltä piti” -tilanteet, ennaltaehkäistä tulevia vaaratilanteita, optimoida ajoreittejä ja myös palkita kuljettajia hyvistä suorituksista. Kaikki edellä mainittu parantaa kuljetusyrityksen tuottavuutta, kun kalustovauriot ja sairaspäivät vähenevät ja toimitusvarmuus parantuu. Lisäksi kuljettajien työn mielekkyys paranee, kun heidän stressitasonsa pienenee ja ajoturvallisuus kehittyy luontaisella tavalla.

Mobileye8_raportointialusta

Kuljettajaa avustavat ja myös liikenneinfraa kehittävät uudet teknologiat voivat auttaa merkittävästi yleisen liikenneturvallisuuden paranemista, etenkin liikenteen heikoimpien osapuolien kohdalla. Onnettomuustietoinstituuti OTI:n liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkarin mukaan jalankulkijoiden liikennekuolemat ovat vähentymään päin, mutta polkupyöräilijöiden ei, päinvastoin. Vuonna 2019 pyöräilijöitä menehtyi yhteensä 27, peräti 8 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suurin osa pyörän ja auton kohtaamisonnettomuuksista tapahtuu risteyksessä, kiireessä ajavan autoilijan kääntyessä suoraan polkevan pyöräilijän eteen. Liikenneturvan tutkimuksen mukaan 70% rekan kuljettajista toivookin katvealueiden näkemiseen apuvälineitä. Mobileyen kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, Mobileye Shield+, voidaan jälkiasentaa myös olemassa olevaan autokantaan.