Ammattiliikenteen kuljettajat ovat nykyisin varsin koulutettua väkeä. Kuka tahansa C-ajokortin omaava ei voi hypätä suoraan ammattiliikenteen kuorma-auton tai linja-auton rattiin. Kuljettajalta vaaditaan ammattipätevyyskoulutus ko. tehtäviin, jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut 10.9.2008 jälkeen ja/tai kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut 10.9.2009 jälkeen. Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi on suoritettava direktiivin mukainen 35 tunnin jatkokoulutusjakso aina viiden vuoden välein.

Jatkokoulutuksen suorittaminen

Jatkokoulutus voidaan jakaa jaksoihin. Yhden jakson pituus on oltava seitsemän tuntia kerrallaan tai kahdessa osassa peräkkäisinä päivinä suoritettuna. Koulutus voidaan toteuttaa teoriaopetuksena, ajoharjoitteluna tai näiden yhdistelminä. Teoriaopetus voidaan toteuttaa perinteisenä luokkahuoneopetuksena tai yhä yleisimmin nykyään ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-opetuksena.

Jatkokoulutusta järjestävä koulutuskeskus hakee Liikenne- ja viestintäviraston hyväksynnän koulutusohjelmalle, ilmoittaa koulutuksen suorittaneet ao. rekisteriin ja antaa todistuksen koulutuksen suorittaneelle. Jokaisen jatkokoulutuskokonaisuuden suorittamisen jälkeen kuljettajan on haettava ammattipätevyyskortin uusintaa tai erityisehtomerkintää (95) ajokorttiin Ajovarman palvelupisteestä.

Koulutuksen sisältö

Kuljettaja tai kuljetusyritys voi itse valita koulutuksen sisällön. Koulutuksen tulee aina olla kuljettajan tehtäviin liittyvää koulutusta. Erilaisia hyväksyttyjä ammattipätevyyden jatkokoulutusohjelmia voi hakea mm. Traficomin sivulta tai Kuljettajakoulutus.fi–sivustolta.

Yksi seitsemän tunnin jaksoista tulee olla turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistavaa koulutusta. Nämä ovat erittäin tärkeitä aiheita, sillä jo pienikin vahinko syö kuljettajan työn tuoton pitkältä ajalta pienikatteisella kuljetusalalla. Etenkin kuljetuskalustoon kohdistuvat vahingot tulevat kuljetusliikkeelle vielä kalliimmaksi kuin huolimattomasta lastauksesta tai kuorman sitomisesta aiheutuvat tavaravahingot. Samaten ennakoiva ja taloudellinen ajotapa ilman äkillisiä jarrutuksia ja kiihdytyksiä sekä kuljetusreittiä optimoiden säästää pitkän pennin polttoainekulutuksen vähetessä.

Kuljettajakoulutus uudelle tasolle

Kaikkea edellä mainittua voi toki opiskella virtuaalisesti tai netin ylitse, mutta oikeissa liikennetilanteissa tapahtuvaa oppimista ei voita mikään. Vaaratilanteista hälyttävät ja ennakoivaa ajoa vaivihkaa opettavat, edistyneet kamerajärjestelmät tuottavat välitöntä palautetta kuljettajalle. Tallentamalla konkreettiset tilanteet kamerajärjestelmän helppokäyttöiseen pilvipalveluun, niitä voidaan hyödyntää yksilöllisissä kuljettajakoulutuksissa ja saattaa koulutus aivan uudelle, kokemuspohjaiselle tasolle.