Erityisesti jalankulkijat ja pyöräilijät ovat alttiita törmäyksille kääntyvien ajoneuvojen kanssa. Raskaan ajoneuvon ympärille muodostuu kuolleita kulmia, joihin jäävää kevyttä liikennettä kuljettajan on vaikea havaita. Nopeat sähköpotkulaudat ovat uusi ja kasvava haaste. Hyvätkin peiliratkaisut ovat riittämättömiä, koska seuratessaan pääsääntöisesti edessä olevaa liikennettä kuljettaja ei kykene pitämään kaikkia peilejä silmällä.

Saksassa kuolee vuosittain noin 30 pyöräilijää törmäysvahingoissa raskaiden ajoneuvojen kanssa ja lukemat ovat kasvussa. Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tilastojen mukaan Suomessa törmää vuosittain noin 50 pyöräilijää kääntyvän ajoneuvon kanssa.

Onnettomuudet olisivat vältettävissä

Useat näistä onnettomuuksista olisi vältettävissä teknisillä ratkaisuilla; tarkoitukseen kehitetyillä kuolleen kulman varoittimilla. Varoitin tukee rekan tai bussin kuljettajaa kriittisessä tilanteessa antamalla äänimerkin ja sytyttämällä varoitusvalon, jos jalankulkijoita tai pyöräilijöitä on kääntyessä vaarallisella vyöhykkeellä. Esimerkiksi Mobileyen Shield+ täyttää kriteerit, jotka tällaiselle turvalaitteelle kansainvälisesti asetetaan.

Kuolleen kulman varoittimet pakollisiksi EU:ssa

EU:n tasolla kuolleen kulman varoittimet ovat tulossa asteittain pakollisiksi. Suunnitelmissa on edellyttää tällainen varoitin asennetuksi kaikkiin uusiin yli 3,5 tn ajoneuvomalleihin heinäkuusta 2022 alkaen ja kaikkiin uusiin (N2, N3, M2, M3) ajoneuvoihin heinäkuusta 2024 alkaen. Tekniset ratkaisut katvealueiden turvallisuuden lisäämiseksi ovat jo olemassa.

Vapaaehtoinen kampanja täydessä vauhdissa

Saksan liikenneministeri Andreas Scheuer on pyrkinyt aktiivisesti vähentämään onnettomuuksia nopeuttamalla ratkaisujen käyttöönottoa. Hänen tavoitteensa on saada kuolleen kulman varoitin kaikkiin Saksan maanteillä ajaviin raskaisiin ajoneuvoihin.

Koska EU lainsäädäntö etenee omalla vauhdillaan, Scheuer lanseerasi Saksassa jo v. 2018 vapaaehtoisen ”Kääntymisavustin (Abbiegeassistent) –kampanjan”. Kampanjan tarkoitus on saada yritykset, kunnat ja valtion organisaatiot hankkimaan ajoneuvoihinsa mahdollisimman nopeasti kuolleen kulman varoittimet tai uusimaan ajoneuvonsa malleihin, joissa varoitin jo on. Saksan liikenneministeriö tukee hankintoja rahallisesti. Tukeen on budjetoitu vuosittain noin 10 milj. euroa ja sen on tarkoitus jatkua v. 2024 loppuun.

Suomessa kehitys polkee paikoillaan

Suomessa tieliikenneonnettomuudet ovat vähentyneet koko 2010-luvun, mutta viime vuosina kehitystä ei ole enää tapahtunut. Euroopan kärkeä edustavassa Norjassa onnettomuuksia on selkeästi vähemmän kuin Suomessa. Myös Norjassa on käyttöön otettu satoja kuolleen kulman varoittimia viime vuosina. Turvallisuus syntyy pieni teko ja turvalaite kerrallaan.