Mitä jos autosi varoittaisi etukäteen vaarasta törmätä jalankulkijaan tai pyöräilijään?

Suurin osa Tampereella liikenteessä vuosina 2017–2019 kuolleista oli jalankulkijoita tai pyöräilijöitä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemat muodostivat yhteensä 78 prosenttia kaikista Tampereen tieliikennekuolemista vertailuajanjakson aikana. Tampereen osuus oli selvästi suurempi kuin muissa suurissa kaupungeissa, kuten Turussa (55 %) ja Helsingissä (50 %).

Asia käy ilmi Tilastokeskuksen liikennonnettomuustilastosta, jonka on taulukoksi koostanut poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen tietoanalyytikko Mika Sutela. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Liikenteessä loukkaantuneet jalankulkijat ja pyöräilijät

Tampereella liikenteessä viime vuosina menehtyneistä suurin osa on ollut jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä, mutta sen sijaan Kouvolassa ja Lappeenrannassa ei yksikään. Mikan Twitteristä löytyy myös mielenkiintoinen lisäinformaatio loukkaantuneiden määrästä. Suuremmat lukumäärät vähentävät sattuman vaikutusta, mutta isossa kuvassa tilanne ei muutu. Tämänkin tilaston kärkeä pitävät Tampere, Helsinki ja Turku.

Turvallisuus suhteessa asukaslukuun

Kun loukkaantuneiden määrä suhteutetaan asukaslukuun, saadaan uusi ja ylivoimainen ykkönen – Pori. Porissa 10 000 asukasta kohden on 12,9 loukkaantunutta jalankulkijaa tai pyöräilijää. Espoossa vastaava luku on 3,3 loukkaantunutta ja Tamperekin jää 7 loukkaantuneella miltei puoleen. Porissa korostuu loukkaantuneiden suuri kokonaismäärä.

Mitä Porissa voidaan tehdä uuden teknologian keinoin?

Porissa on jo vuosia tehty systemaattista työtä turvallisuuden parantamiseksi, joten uusia keinoja tarvitaan. Turvallisuus syntyy pienistä puroista ja kaupunki voi näyttää esimerkkiä hyödyntämällä uutta teknologiaa omissa ajoneuvoissaan ja järjestämässään joukkoliikenteessä. Jalankulkijoista ja pyöräilijöistä varoittava teknologia on saatavissa kaikkiin ajoneuvoihin. Lisätietoja Mobileyen törmäysvaroittimista ja kuolleen kulman varoittimista

Kaupunki ei voi määrätä törmäysvaroittimia pakollisiksi kaikille, mutta EU voi. Vuonna 2022 jalankulkijoista ja pyöräilijöistä varoittavat järjestelmät vaaditaan kaikkiin uusiin rekkoihin ja busseihin. Tätä odotellessa Porissa, ja toki muuallakin, voidaan kerätä reaaliaikaista tietoa liikenteen ongelmakohdista. Mobileyen järjestelmän tuottamat varoitukset voidaan tallentaa informaatiopalveluun ja hyödyntää ajotapakoulutuksessa sekä liikenneinfran kehittämisessä.