Pimeän vuodenajan alkaessa autoilun riskit kasvavat, koska autoilijan on vaikeampi havaita vaarallisia tilanteita. Koko maassa siirrytään talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin yleensä lokakuun loppuun mennessä. Näin pienennetään onnettomuusriskiä, joka muuten kohoaisi pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja sulalla kelillä ajamiseen.

Autoilijan tulee käyttää valoja oikein

Ajovalojen oikea käyttö on myös tärkeä keino hallita pimeässä ajamisen riskejä. Suurimmat puutteet autoilijoiden valojen tuntemuksessa liittyvät LähiTapiolan Markus Niemisen mukaan päivä- eli huomiovalojen käyttöön.  ”Läheskään kaikki autoilijat eivät tiedä, mitkä valot syttyvät auton keulalle, kun auto käynnistetään. Usein siellä palavat ajovalojen sijasta huomiovalot, joita normaalisti tulee käyttää ainoastaan hyvässä päivänvalossa. Se, että auton perä on huomiovaloilla ajettaessa pimeä, on monelle tuntematon asia.”  Ajovalojen oikean käytön lisäksi on tärkeää huolehtia auton sisällä mahdollisesti olevien häikäisevien valonlähteiden, kuten vieruskaverin kännykän, himmentämisestä ennen ajoon lähtöä.

Ympäristön häiriövalot häikäisevät

Vaikka autoilija tekisi kaikkensa pimeän ajan onnettomuuksien välttämiseksi, ympäristöön jää silti paljon näkemistä häiritseviä tekijöitä. Tievalaistus voi olla ratkaisevasti puutteellinen; lamppuja on palanut, valopylväät ovat väärin sijoitettuja tai kunta yksinkertaisesti säästää valoissa. Toisaalta taas liian kirkkaat mainostaulut ja ympäristöön sijoitetut pimeän ajan koristevalot luovat monesti häiriövaloa häikäisten tai kiinnittäen kuljettajan huomion ratkaisevasti väärällä hetkellä.

Kevytliikenne on riski pimeässä

Kevytliikenne kulkee monesti pimeän tullen ilman asianmukaisia heijastimia tai lainmukaisia pyörän valoja, lähes pelkkään tuuriin ja omiin silmiinsä luottaen ajatuksella: ”onhan täällä katuvalot” tai ” jos minä näen hyvin, niin näkeehän muutkin minut”. Vasta ajokoulun pimeän ajon kurssilla asia valkenee, ettei asia ihan niin ole… Lähes jokainen Liikenneturvan kyselyyn vastanneista suomalaisista kokee heijastinmuistutuksen olevan syksyllä tarpeen. Saman tutkimuksen mukaan valtaosa kuljettajista on sitä mieltä, että pimeällä ajaminen taajamassa on kuormittavaa, koska kävelijöitä ja pyöräilijöitä on vaikea nähdä.

Edistynyt kameratekniikka auttaa

Kaikkien osapuolten turvallisuutta voidaan lisätä ottamalla käyttöön jälkiasennettavaa uutta kameratekniikkaa, esimerkiksi hämärässä kaupunkiliikenteessä ”näkevän”, edistyksellisen Mobileye 8 –törmäysvaroittimen. Sekä visuaalisesti että äänimerkein annettu hälytys eteen ilmestyvästä hahmosta juuri ratkaisevat pari sekuntia ennen törmäystä pelastaa ihmishenkiä silloinkin, kun ihmissilmä ei pysty kohdetta havaitsemaan.

Mobileye 8 Connect – alustan avulla kaupungin ja kunnan päättävät tahot voivat kerätä dataa risteyksistä ja tieosuuksista, missä tapahtuu eniten varoituksia ja läheltä piti -tilanteita. Noiden osuuksien valaistuksen ja liikennejärjestelyjen parantaminen auttaa luonnollisesti eniten vähentämään inhimillisesti ja taloudellisesti raskaita henkilövahinkoja.