Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Adas Finland – JandIT Oy
Heleniuksenkatu 9
05860 Hyvinkää
jouni.rantanen@adas.fi

Keräämme henkilötietoja asiakkaistamme, potentiaalisista asiakkaista ja verkkosivuston käyttäjistä. Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, joita itse toimitat meille, esim. sivuston lomakkeen kautta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu ja asiakkaan suostumus.

Keräämme tietoja asiakassuhteen hoitamista ja markkinointia varten.
Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • yrityksemme, sen työntekijät ja asennuskumppanit
 • tilitoimisto, joka kirjaa mahdollisen tilauksen kirjanpitoomme
 • kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
 • sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostilla

Säilytämme henkilötietojasi:

 • pääsääntöisesti niin kauan, kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseen tarvitsemme tietojasi, on voimassa
 • markkinointitarkoituksiin lähtökohtaisesti yhden vuoden ajan
 • sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistossa lakisääteisen seitsemän vuoden ajan

Suojaamme tietosi:

 • rajaamalla rekisteriin pääsyn vain henkilöille, jotka sitä tarvitsevat
 • luovuttamalla tiedoistasi vain ne, joita kulloinkin tarvitaan
 • suojaamalla internetyhteyden (https-osoite)
 • käyttämällä palomuuria

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä (esim. kieltää markkinoinnin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle